Eindtijd en het evangelie van Mattheus

In toenemende mate horen we in de kerken of gemeenten dat er eigenlijk weinig hoop is voor de toekomst. Oorlogen, rampen aardbevingen, hongersnoden, terrorisme, het gaat niet goed met deze wereld, het wordt steeds slechter, de antichrist tekent zich steeds duidelijker af, oude profetieën uit de kast gehaald, kijk naar Israël, het is binnenkort afgelopen. “Here Jezus kom nu spoedig en maak een eind aan dit lijden…” hoorde ik recentelijk van het podium van een christen gemeente. We verlangen er naar Jezus in levende lijve te ontmoeten en dat Hij gaat regeren, vol overgave bidden erom en zingen we erover. En als het in de preek niet naar voren komt dan doen we dat wel aan het eind tijdens de zegengroet, “en Hij komt spoedig…”. Ook christelijke tv en radio programma’s laten zich niet onbetuigd en volgen in het voetspoor. Je kan geen christelijke krant of blad opslaan of er staat wel iets in over eindtijd of iets wat daarmee in verband staat. Recentelijk nog las ik in een krantenartikel n.a.v. Hebreeën 10:37 – “Hij komt, Hij maakt haast…”, we wachten al bijna 2000 jaar, we weten niet wat er zich hierboven afspeelt maar we moeten niet mopperen, want we leven in een tijd dat het elk moment zover kan zijn. Reikhalzend zien we uit naar de komst van Jezus, want hoe eerder we verlost worden uit deze boze wereld hoe beter…

Na jaren gevoed te zijn met deze doctrine begon er twijfel in mijn hart te komen, de boodschap begon mij steeds meer tegen te staan en ik begon vragen te stellen. Zowel Johannes de doper als Jezus verkondigden dat het koninkrijk nabij was. Hedendaagse voorgangers zeggen, het koninkrijk is er wel, maar nog niet helemaal,… de satan is wel overwonnen, maar nog niet helemaal…De dingen klopten gewoon niet, steeds meer vraagtekens, steeds tegenstrijdigheden… Anderen waarmee ik discussieerde hadden deze vraagstukken nooit echt doordacht en waren daar meestal ook niet toe bereid veelal door vastgeroeste traditionele opvattingen. Tenslotte ben ik zelf op zoek gegaan naar antwoorden, op zoek naar de waarheid. Het is een heel proces geweest en heeft een paar jaar geduurd, maar uiteindelijk heb ik de antwoorden gevonden en hier ben ik nu, volledig wakker geschud, mijn denken omgevormd, van geloofsovertuiging veranderd, mijn geloof hechter dan ooit. Niet het woord is veranderd maar ik ben veranderd. Nu niet meer een kwestie van of je de bijbel lees, maar hoe je de bijbel lees…

Wanneer je over eindtijd spreekt, dan spreek je over Mattheus 24. Dit hoofdstuk wordt wel het hart van de profetie van het nieuwe testament genoemd. Maar niet alleen hoofdstuk 24, heel het evangelie van Mattheus gaat over eindtijd. Begrijp je het evangelie van Mattheüs goed, dan zul je de rest van het nieuwe testament ook beter gaan begrijpen, inclusief het boek Openbaring. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Deze website behandeld alle eindtijd gerelateerde opmerkingen van Jezus die in het evangelie van Mattheüs voorkomen, van hoofdstuk 1 t/m 28. Ik raad je aan je oude vooringenomen standpunten los te laten en deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen, en als je het nog niet goed begrijpt, lees het opnieuw. Het zal je geloofsleven totaal op de kop zetten.

En dan nog dit…
Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Mag God je rijkelijk zegenen.

“Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.”

(André Gide)

Anne Salomons